Kryeministri i Spanjës: Fillimi i rënies së epidemisë është afër