Pekini urdhëron ata që kthehen nga jashtë që të rrinë 14 ditë në karantinë