Shkencëtarët në dilemë, a do ndihmojë nxehtësia e verës në mposhtjen e COVID-19?