Rashford shkëlqen jashtë fushës së blertë, siguron racione ushqimi falas për fëmijët në nevojë