Zhernovski-Buriq: Këshilli i Evropës e përshëndet miratimin e Ligjit për PP