Borxhi i jashtëm u ul me 82 milionë euro në tremujorin e dytë 2019