Tiranë, rehabilitohet infrastruktura rrugore në një tjetër bllok banimi