Nuhiu: Zbatimi i dygjuhësisë në uniforma në kuadër të afateve ligjore