Ahmeti: Duhet të luftojmë për të drejtat e komitetit LGBTI