Një delegacion i Kuvendit në seminar për mediat sociale në Europarlament