Gati për hapjen e çerdheve në Ferizaj

Hapja e çerdheve publike e private për fëmijë në Ferizaj, gjen gati këto të fundit në masat mbrojtëse kundër COVID-19.

Sot, nën mbikëqyrjen e Inspektoratit të Komunës u dezinfektuan dy çerdhet publike nën menaxhimin e Komunës.

Kopshti “Engjëjt” dhe “Ardhmëria e jonë”, që e nesërmja, kur fillon procesi i punës në këto institucione parashkollore.

 T’i ofrojë siguri e mbrojtje shëndetit të fëmijëve dhe stafit punonjës.