Zvogëlim i numrit të personave të sëmurëve, pas rekordit të premten