Përgatitjet e fundit për ngritjen e flamurit të Maqedonisë së Veriut si anëtarja e 30-të e NATO-s