Më shumë meshkuj sesa femra të prekur nga koronavirusi në Kosovë