Shikueshmëri e zvogëluar për shkak të mjegullës në rrugën Shtip – Negotinë