ISHSH Gjirokastër 56 monitorime, subjektet zbatojnë masat e sigurisë