FMN: Denari i qëndrueshëm është një spirancë kryesore të politikave makroekonomike

Shkup, 22 qershor 2020 (MEDIAL) – Regjimi fiks de fakto  i kursit të devizor të denarit në krahasim me euron është diçka që është i dobishëm për vendin tashmë disa dekada, duke paraqitur spirancë kryesore të politikave makroekonomike. E dimë se BPRMV mbetet e përkushtuar në ruajtjen e stabilitetit të kursit devizor.

Këtë në intervistën për MEDIAL-n e theksoi shefja e misionit të FMN-së për vendin tonë, Bergljot Bjornson Barkbu dhe përfaqësuesja rezidente e FMN-së për Ballkanin Perëndimor, Stefani Eble.

Sipas tyre, treguesit që i ndjek FMN-ja tregojnë se vendi ka hyrë në krizën e koronës me një pozicion të fortë të rezervave devizore dhe se rezervat do të mbahen në nivel adekuat që e mbështet stabiliteti i denarit.

“Banka Popullore ka pasur rol kryesor në reagimin e kësaj krize. Ajo me sukses e përdor hapësirën e saj manovruese dhe e ka mbështetur ekonominë, njëkohësisht duke e ruajtur stabilitetin financiar”, konstatojnë Bjornson Barkbu dhe Eble.

Në këtë rast, ato e ndajnë vlerësimin e FMN-së se ulja e normës së interesit të bonove të thesarit dhe ulja e vlerës së tyre kanë ndihmuar të përkufizohet rritja e shpenzimeve për financim dhe mundësuan likuiditet shtesë për ekonominë. Njëkohësisht theksojnë edhe se masat të politikës monetare ishin plotësuar me masa në sektorin financiar, të cilat i kanë nxitur bankat t’i ristrukturojnë  kreditë dhe me këtë të mundësojnë ulje të përkohshme të barrës së kreditorëve të goditur nga pandeMEDIAL.

Në intervistën për MEDIAL-n, Bjorson Barkbu dhe Eble, shkurt u përqendruan edhe në sistemin tonë bankar dhe në gatishmërinë e tij të përgjigjet në goditjen nga kriza e koronës. Në këtë rast theksojnë se viteve të kaluara, sistemi e ka përforcuar pozicionin e tij kapital dhe se shkalla e kapitalit bazë në fund të vitit të kaluar ka qenë 14,8 për qind, su dhe niveli i kredive jofunksionale është relativisht i ulët. Njëkohësisht theksojnë edhe në vlerësimin e FMN-së se sistemi bankar do të mund t’i shkaktojë   goditje të rëndësishme makroekonomie. ar/