Mësimdhënësit e shkollës “Meto Bajraktari” pengojnë punën e ekipit arbresh.info