L’Echo de Paris (1916) / Intervista me Esat Pashën në lidhje me situatën në Turqi dhe Shqipëri