Fenderata Sindikale e Postës dhe Telekomunikacionit kërkon të përfitojë nga buxheti i shtetit