Në “Ditën e investimeve” janë lidhur numri më i madh i transaksioneve për këtë vit

Shkup, 13 shtator – Në Bursën maqedonase sot është mbajtur “Dita e investimeve”, në të cilën janë lidhur gjithsej 262 transaksione, që është numri më i madh i transaksioneve të lidhura në një ditë këtë viti.

Dita e Investimit organizohet për të dytin vit radhazi, dhe në këtë ditë të gjithë individët vendas patën mundësinë të tregtonin aksione pa i paguar provizione Bursës, Depozituesit qendror të letrave me vlerë dhe pjesëmarrës të autorizuar të tregut në shumën e xhiros deri në 10.000 euro.

“Qarkullimi i përgjithshëm nga tregtimi në sistemin BEST me aksione sot tejkaloi 640 mijë euro, pra është rreth 40 milionë denarë, që është një rritje prej më shumë se 45 për qind në krahasim me qarkullimin mesatar ditor në BEST në vitin 2021. Përveç kësaj, sot në sistemin BEST të Bursës janë regjistruar gjithsej 432 urdhra tregtimi, që është numri më i madh i urdhrave të regjistruar në sistemin e tregtimit të bursës gjatë këtij viti”, njofton Bursa maqedonase.

Prandaj, ata theksojnë se numri i dytë më i madh i transaksioneve në ditë këtë vit arrin 216 transaksione, ndërsa numri mesatar ditor i transaksioneve 84.

Në nismën “Dita e investimeve” përfshin tetë nga dhjetë anëtarët e Bursës (Eurohaus, Investbroker, Banka Komerciale, NLB Banka, Stopanska Banka Skopje, TTK Bank, Fershped Broker dhe Shparkase Bank Makedonia) dhe Depozituesi qendror i letrave me vlerë. Iniciativa mbështetet gjithashtu edhe nga Komisioni i letrave me vlerë.