Lëshohen në përdorim mësonjëtoret e rinovuara në kopshtet për fëmijë “Fidani” dhe “Borëbardha”