Studim: Agjërimi i kohëpaskohshëm ndihmon pacientët me probleme në zemër