Paloka: Hapi tjetër është implementimi i Reformës Zgjedhore, që do të thotë zgjedhje