Dita Ndërkombëtare e Fëmijës Vajzë – fuqizimi i vajzave nga BONEVET ndër vite

Që nga viti 2012, Kombet e Bashkuara (UN) shënojnë 11 Tetorin si Ditën Ndërkombëtare të Fëmijës Vajzë.  Qëllimi i saj është të njihen të drejtat e vajzave dhe sfidat unike me të cilat përballen ato.

BONEVET që nga themelimi e deri tani, vazhdimisht ka marrë iniciativa që përfshijnë vajzat në çdo aktivitet, me qëllim që vajzat të trajtohen barabartë dhe të kenë hapësirën e duhur për të shprehur potencialin e jashtëzakonshëm.

FUQIZIMI I VAJZAVE NGA BONEVET NDËR VITE

2014

Në vitin e parë të themelimit, BONEVET ka filluar aktivitetet e para edukative me 12 vajza pjesëmarrëse, nga gjithsej 24 pjesëmarrës.

2015 

Në muajin maj 2015 është regjistruar vajza e parë si anëtare vjetore në BONEVET. Gjatë këtij viti në total si anëtare vjetore janë regjistruar 10 vajza.

2016  

Gjatë vitit 2016 janë dhuruar rreth 100 bursa për edukimin e vajzave në BONEVET, duke iu dhënë mundësinë që të edukohen dhe të aftësohen në fusha të ndryshme në mënyrë praktike.

2017 

Në vitin 2017, në kuadër të projektit PRO WO+MAN, BONEVET është shpërblyer me çmimin ‘’Gender Equality Award’’ nga Ambasada Suedeze në Kosovë dhe Olof Palme, për përfshirjën e vajzave në aktivitete, duke respektuar barazinë gjinore edhe në përbërjen e ekipit punues.

Në po të njëjtin vit, stafit mentorues dhe administrativ të BONEVET i janë bashkuar edhe 10 vajza të tjera.

2018 

Në vitin 2018, gara më e madhe e robotikës ‘’Kosova Makers League’’ mblodhi 238 pjesëmarrëse vajza nga e tërë Kosova.

Gjatë vitit 2018, me realizimin e projekteve madhore si “Electric Buggy”, “Robot Car with a Tail” dhe “EVIB Touch Tablet”, 6 vajza kanë qenë pjesëtare në ekipe, të cilat kishin rol në menaxhimin dhe realizimin e projekteve deri në fund.

2019 

Në tri qendrat e BONEVET (Gjakovë, Prishtinë, dhe Kaçanik) 672 vajza kanë qenë pjesë e aktivitevete edukative gjatë vitit 2019.

Prej tyre 3 vajza kanë fituar bursë të plotë studimi jashtë vendit.

2020  

BONEVET beson fuqishëm në potencialin dhe rolin e vajzave në shoqëri dhe gjithmonë do të marrë iniciativa që i motivojnë dhe i sfidojnë ato.

Angazhimi i vajzave dhe fuqizimi i tyre janë hapa esencial për një shoqëri të mirëfilltë, me një të ardhme që premton shumë.

Image