Sela: Më 11 dhjetor Kuvendi ta ratifikojë protokollin për anëtarësim në NATO