Fushatë kundër përdorimit të mjeteve piroteknike për festat e fundvitit