LSDM: Me miratimin e ligjit për PP-në e garantojmë të ardhmen evropiane