Deri në orën 13 në Manastir kanë votuar 32,4 për qind, në Demir Hisar 31,8, ndërsa në Resnjë 23,5 për qind

/

Komisionet komunale zgjedhore nga Manastiri, Demir Hisari dhe Resnja informojnë se procesi zgjedhor në rajonet e tyre po zhvillohet pa probleme dhe në mënyrë demokratike.

Deri në orën 13 në Manastir kanë votuar 32,4 për qind, në Demir Hisar 31,8, ndërsa në Resnjë 23,5 për qind të votuesve.