Më shumë se 11 mijë shtëpi do të ndërtohen në Angli pas përmbytjes