Quni: Covid-19, të gjitha sistemet e FSK-së janë gati