Shkencëtarët kanë gjetur diçka të çudtishme në eshtrat e të rinjve