Pipero: Për nga transmetueshmëria, COVID-19 i dytë në rradhë pas fruthit