Kastrati: Kosova është në formë, do ta mposhtim Maqedoninë!