OBSH kërkon 675 milionë dollarë ndihmë për të luftuar koronavirusin