Koronavirusi dhe përpjekjet për zbutjen e pasojave ekonomike