MSH: Rritja e pagave për punonjësit shëndetësorë, investim në kapitalin njerëzor, në shëndetësinë publike, por edhe në ardhmërinë e shtetit