Del për të bërë shëtitje, vajza adoleshente zhduket pa gjurmë