Angli – Kosovë, këto ishin notat e futbollistëve “Dardanë”