Ndalohet hyrja në Mekë dhe Medinë, kjo është arsyeja