Prishtina mund t’ju ketë harru, shëndeti dhe jeta juaj janë në dorën tuaj