Bankat rrisin nivelin e kapitalizimit, në fillim të marsit