“Diaspora po investon në patundshmëri për t’i ruajtur lidhjet familjare”