Masa të kujdesit dhe marrje të pasaportës për Frosina Remenskin dhe Mile Jovanovskin