Shefja për të drejta të njeriut e OKB-së alarmon për ndikimin racor të pandemisë