Kjo është palestra më e re në Kosovë, që po e gëzon një qytet të vuajtur