Drejtori i “Gazetës Zyrtare” në vetëizolim, ka qenë në kontakt me Lukarevskën