Serbia, Bosnjë e Hercegovina dhe Rusia refuzojnë futbollin me Kosovën