Mekanizmi që shkaktoi tërmetit/ Eksperti: Origjina tek shtyrja e pllakës arabe në drejtim