Në këtë shtet Kisha u lejon besimtarëve të rrëfehen përmes telefonit ose Skype